LISTE A/S er vejen til et hurtigt og professionelt salg  af din erhvervsejendom

I finanskrisen har mange ufrivilligt opbygget store ejendomsporteføljer og udvikling har til tider været hæmmet af manglende ”Exit” på ejendomsprojekter.  Vi hjælper investorer til at frigøre midler til kerneforretningen og fornyet udvikling / ekspansion

Når du sætter din ejendom til salg hos os, aftaler vi en professionel handlingsplan for salgsopgaven. Det sikrer en klar beskrivelse af målet samt af de økonomiske rammer, der skal være gældende for løsningen af opgaven. Vi rådgiver specifikt i forhold til opgaven – og opstiller ikke urealistiske drømmescenarier. Vores opgave er at skaffe vore kunder en exit gennem vort store netværk af ind og udenlandske investorer.

Handlingsplanen for salget af erhvervsejendom afstemmes nøje med vore kunder – så vi altid sikrer at forventningerne til vores service efterleves.

Kontakt os for at drøfte salget af netop din ejendom.

+