Liste A/S har kombineret mange års erfaring med innovativ nytænkende tilgang til projektudvikling.

Området spænder bredt – lige fra udvikling af den gode idé til selve gennemførelsen af projektet og endeligt salg heraf.

Projektudviklingens succes afhænger meget af vores evne til at være analytiske, se muligheder hvor andre giver op og forsøge nye vinkler på et projekt…og aldrig tage et nej for et nej.

Kernen i projektudvikling af fast ejendom er den idé eller vision, som gør det muligt at forøge eller genskabe værdien af fast ejendom, ved enten at ændre eller udvide ejendommens anvendelse og tilkøbe nabogrunde om nødvendigt. Det kan være omdannelse af eksisterende bygninger til andet formål, nedrivning af ældre bygninger og opførelse af nye til brug for anden anvendelse.

Liste A/S har i udviklingen af den gode idé til færdigt projekt,  indsigt i de juridiske spilleregler og planmæssige forhold, der gør sig gældende i projektfasen, fra idé til gennemførelse.

Der kan være mange regler på spil, og vi kan som rådgiver hjælpe med alle aspekter, herunder regler indenfor planlovgivning, entrepriseret, lejeret, finansiering, køb og salg af fast ejendom, miljøret, selskabsret, skatteret mv.

Vores rådgivning bunder i mange års erfaring og brug af vores netværk kompetente samarbejdspartere, som har den ekspertise og know how, som kan sikre den bedste rådgivning for vore kunder. Vi rådgiver bl.a. om;

  • Køb, salg og sikring af optioner på fast ejendom, herunder udarbejdelse af kontrakter både i forbindelse med køb af fast ejendom, og i forbindelse med videresalg af fast ejendom efter gennemførelse af et ejendomsprojekt
  • De finansieringsmæssige aspekter i forbindelse med køb af fast ejendom og gennemførelse af et ejendomsprojekt, herunder sammensætning af finansiering
  • De relevante offentligretlige regler, herunder særligt planlovgivning, byggelovgivning, byggetilladelser og ibrugtagningstilladelser samt miljøret
  • Kontraktudarbejdelse i forbindelse med ejendomsprojektet i øvrigt, herunder entrepriseaftaler, samarbejdsaftaler, erhvervslejekontrakter m.v.

Liste A/S leverer projektudvikling i nært samarbejde med vore investorer og samarbejdspartnere.

Vores kunders tillid, er igennem årene vundet gennem vores evne til at skabe værdi for vore kunder.